Brieven uit Pojom

Een nieuwe uitdaging: Pojom

Guatemala, 05/12/06

Belgiëlief, mensenlief overal ter wereld,

Hallo, hoe gaat het met jullie? Ongelofelijk hoe snel de tijd steeds voorbij vliegt, nog een kleine twee weken en we komen al terug naar België voor 2 maanden.

Met ons gaat alles nog heel goed. Ook dit jaar is werkelijk weer voorbij gevlogen! Ons leven heeft er ook een nieuwe wending mee genomen. Kurt jeunt zich ook heel erg in Guatemala, en kan zijn steentje daadwerkelijk bijdragen voor Leven in Liefde, en dit was zijn doel. Daarom voelden we ook dit jaar duidelijk aan, dat we ons gelukkig voelen om hier ons verder in te zetten voor de Guatemalteekse bevolking die we op zovele manieren nog kunnen steunen en op weg helpen. Vandaar dat we ook plannen hebben gemaakt voor de komende drie jaar. Het is natuurlijk niet zo gemakkelijk om daardoor onze familie en vrienden te moeten missen, maar toch voelen we ons steeds op een andere manier dichtbij, en dit maakt veel goed.

Wat zijn nu de plannen voor de komende drie jaar?

Wel, we zouden graag Leven in Liefde wat verder uit bouwen. We zien dat het kliniekje in Yalanhuitz goed draait, en dat het mogelijk is met één van ons tweeën (Eva of ikzelf); met de hulp van vrijwillige studenten geneeskunde of verpleegkunde, vroedvrouwen... Daarmee denken we dat er ruimte is voor iets méér als Eva straks in januari terug komt naar Yalanhuitz. Eva zou verantwoordelijk blijven voor het kliniekje in Yalanhuitz, en Kurt en ikzelf zouden naar Pojom gaan.

Pojom op de achtergrond

Waarom Pojom?

Omdat de nood daar ook erg groot is en er veel 'vroedvrouw' werk voor mij is en labowerk voor Kurt bij het opsporen en bestrijden van de tuberculosepatiënten.

Pojom is een groot dorp met naar schatting rond de 3000 inwoners. Daardoor zijn er heel wat zwangere vrouwen en vele bevallingen. Ook zijn er nog een 8-tal dorpen gelegen achter Pojom die we tot nu toe nog niet bereikten. We ondervonden ook dat de meeste tuberculosepatiënten steeds van Pojom afkomstig zijn en dat er daardoor nog een groot werk ligt om alle familieleden van die patiënten te screenen, en de patiënten zelf goed van dichtbij te kunnen opvolgen tijdens hun 6-maand-durende behandeling.

Het is dus de bedoeling om specifiek te werken, en niet om in dezelfde richting van het kliniekje in Yalanhuitz te gaan. Ik zou me vooral richten op de zwangeren, op familieplanning, voorlichtingsessies, opleiding voor de plaatselijke vroedvrouwen... Uit nood en vraag van de plaatselijke bevolking zou ik wel nog één of maximum twee dagen algemene consultas doen. Het is de bedoeling om samen te werken met Eva in Yalanhuitz en naar elkaar door te wijzen. Kurt zou vooral het labo-werk verder zetten, met focus op de tuberculosepatiënten, maar ook trachten samen te werken met de plaatselijke gezondheidswerkers bij het onderzoeken van bv. stoelgang of urine of dergelijke. Daarvoor zouden de gezondheidswerkers ook regelmatig moeten worden bijgeschoold.

Het nieuwe centrum zou een soort 'moederhuis' moeten worden. Het is de bedoeling om vanaf de start samen te werken met de plaatselijke bevolking. Ik zou graag de consultas en de bevallingen samen doen met enkele van de plaatselijke vroedvrouwen, die al in opleiding zijn bij Leven in Liefde. Het is de bedoeling dat de plaatselijke bevolking ook echt de werking van het centrum leert kennen zodoende we dit binnen drie jaar aan hen kunnen doorgeven. Daarna zouden we trachten van op afstand te steunen en coördineren. We zouden ook graag blijven samenwerken met vrijwillige studenten geneeskunde en/of vroedkunde. Het liefst zouden we graag mensen leren kennen die voor een lange periode kunnen komen helpen.

In de toekomst zal het dus belangrijk zijn dat er plaatselijke bevolking is, die geschoold is voor het werken in een gezondheidspost. Vandaar dat Kurt op zoek ging naar geïnteresseerde meisjes en jongens uit Yalanhuitz, Pojom en omliggende dorpen die graag zouden verder studeren. In samenwerking met Per (Deense vriend) en Colocha en Celia (2 Spaanse vriendinnen) die werken voor de educatie, zouden er volgend jaar een 7 tal meisjes en waarschijnlijk een paar jongens kunnen starten met hun middelbare school in Yalambojoch wat een nieuw project is.

We zijn ook op zoek naar mensen die al die middelbare studies gedaan hebben (3 jaar), via de radio (voorlopig zijn er enkel mensen uit Pojom). Van deze mensen zouden we graag enkele gemotiveerde steunen om verpleging te leren in Huehue, met de bedoeling dat ze later bij ons kunnen werken. Nu terug enkele dagen later hebben we al ondervonden dat verpleging studeren in Huehue niet zo eenvoudig is, er komt heel wat bij kijken van vereiste documenten en dergelijke en het is ook heel duur. Maar het is daarom niet uitgesloten, we zullen verder informeren en trachten hiervoor een haalbare weg te zoeken. Een ander alternatief is om enkel in het week-end te studeren in Barillas wat veel dichter zou zijn.

We beseffen dat dit een hele uitdaging is, maar hebben er goede hoop op. De mensen in Pojom zijn in ieder geval gemotiveerd om mee te werken. Daar er in Pojom geen gebouw beschikbaar is, zijn we gedwongen om een nieuw centrum te bouwen, weliswaar kleiner dan dit van Yalanhuitz. We kunnen rekenen op de hulp van de plaatselijke bevolking voor het bouwen van het centrum, maar de financiering ervan zullen we zelf moeten zoeken. Vandaar dat we nu trachten zoveel mogelijk extra fondsen te verzamelen.

Hanne en Kurt. x x x