Hoe Vivir en Amor steunen?

Het project steunen?

Wil je het project steunen dan kun je een storting doen op het rekeningnummer BE87 4748 1880 2194 (BIC-code KREDBEBB) van Vivir en Amor.

En verder is er goed nieuws!

Vivir en Amor-vzw heeft de goedkeuring gekregen van de Minister van Ontwikkelingssamenwerking om erkend te zijn als instelling voor hulpverlening aan ontwikkelingslanden. Met andere woorden kunnen we nu zelf een fiscaal attest uitreiken voor belastingvermindering bij het schenken van giften (minstens 40,00€ per kalenderjaar) als ondersteuning van het gezondheidsproject in Guatemala.

Dus voor elke gift van 40€ of meer bezorgen we u bij het begin van volgend kalenderjaar een fiscaal attest.

  • Trooper
    Online shoppen en Vivir en Amor vzw steunen? Dat kan!