Medewerkers

Medewerkers in Pojom

 • Carlos Antonio Gomez Juan: medisch verantwoordelijke/gezondheidsmedewerker in Pojom en coördinator Pojom
 • Ana Tomas: vroedvrouw en gezondheidsmedewerker, opgeleid door Vivir en Amor
 • Maria Ramirez: gediplomeerde hulpverpleegkundige tewerkgesteld bij Vivir en Amor met een contract van de Guatemalteekse overheid
 • Ana Ramirez: gediplomeerde hulpverpleegkundige tewerkgesteld bij Vivir en Amor met een contract van de Guatemalteekse overheid
 • Ana Baltasar: gediplomeerde hulpverpleegkundige

Medewerkers in Yalanhuitz

 • Francisco Antonio Francisco, gezondheidsmedewerker en coördinator Yalanhuitz, opgeleid door Vivir en Amor
 • Maria Bernabe Mateo, gezondheidsmedewerker en vroedvrouw, opgeleid door Vivir en Amor
 • Reyna Pedro Caño, vroedvrouw opgeleid door Vivir en Amor

De medewerkers ter plaatse, zowel in Yalanhuitz als Pojom, kun je schriftelijk bereiken op volgend adres:

   Vivir en Amor
   AP63
   13001 Huehuetenango
   Guatemala/CA

Medewerkers in België

Ook in België kan Vivir en Amor terugvallen op een grote groep van vrijwilligers. Ze zetten zich in bij allerlei gelegenheden, zoals informatieavonden over Vivir en Amor of initiatieven die tot doel hebben geld in te zamelen voor het project.

Om de projecten in Pojom en Yalanhuitz vanuit Vlaanderen nog beter te kunnen sturen en organiseren, is einde 2010 beslist om Vivir en Amor om te vormen tot een vzw. De raad van bestuur bestaat uit mensen die op een of andere manier altijd al nauw betrokken zijn bij het project. De samenstelling ziet er als volgt uit:

 • Lien Bostoen (Gent), adviseur
 • Kurt Debuyck (Roeselare), secretariaat en coördinatie;
 • Hanne Dejonckheere (Roeselare), voorzitter (co-voorzitterschap met Eva)
 • Bram De Jaeger (Gent), medisch adviseur
 • Lieze Joye (Brugge), adviseur
 • Joris Mertens (Wommersom), medisch adviseur;
 • Eva Verstraete (Koksijde), voorzitter (co-voorzitterschap met Hanne);
 • Wouter Verstraete (Gent), ex-algemeen coördinator, adviseur.

Met het terugtrekken van de vrijwilligers hebben we de ondersteuning vanuit België versterkt. Sedert mei 2016 sedert Hanne aangeworven als parttime medewerkster (20%) voor het project.